TĒVZEMES
2009. gads ir nozīmīgs mūsu valsts militāri politiskajā vēstur
 nozīmīgs mūsu valsts militāri politiskajā vēstur