Militārais žurnāls "Tēvijas Sargs" , 2012.gada maijs