Atalgojumu saraksts. 2016. gada aprīlis - page 39

Atvaļināts pulkvežleitnants
Osvalds Arnicāns
(23. 02. 1935.—11. 03. 2016.)
Tikai 17 dienas pulkvežleitnantam
Osvaldam Arnicānam bija lemts no-
dzīvot 82. dzīves gadā. Bet viņš tā gri-
bēja sagaidīt Latvijas 100. dzimšanas
dienu un priecāties kopā ar bērniem,
radiem un draugiem!
Pulkvežleitnants nesavtīgi ieguldī-
jis savas zināšanas un pieredzi Latvijas
armijas atjaunošanā, apmācot un audzinot nākamos NBS virsniekus
Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (1992.—1998.). Un tie
nebija viegli gadi, jo viss bija jāsāk no nekā. Taču lielā dzīves piere-
dze un zināšanas, kuras Osvalds Arnicāns bija ieguvis, mācoties
Kara inženieru akadēmijā Maskavā, deva iespēju kvalitatīvi apmācīt
nākamos vada komandierus visai sarežģītajā militārajā inženierijā,
proti, kā izveidot nocietinājumus, forsēt ūdensšķēršļus un mīnu lau-
kus, spridzināt un neitralizēt nesprāgušo munīciju. Tas viss nebija
vienkārši un bija pat ļoti bīstami. No Osvalda Arnicāna sarakstīta-
jiem mācību materiāliem vēl šodien mācās topošie virsnieki.
Osvalds Arnicāns bija liels ceļotājs, jo uzskatīja, ka visiem iespēju
robežās jāiepazīst planēta, uz kuras dzīvojam. Viņš bijis gandrīz visās
Eiropas valstīs, Ziemeļāfrikā un Āzijā. Ar ceļojuma iespaidiem dalī-
jies ar mums, Latviešu virsnieku apvienības (LVA) biedriem.
Pulkvežleitnants iesaistījās kā LVA, tā arī Latviešu strēlnieku apvie-
nības (LSA) darbā un, cik atļāva veselība, arī skolēnu patriotiskajā
audzināšanā savā dzīvesvietā Ziepniekkalnā.
Mani un Osvalda ceļi krustojušies, sākot ar 1993. gadu, Nacio-
nālajā aizsardzības akadēmijā. Tālajos sešdesmitajos gados mēs abi
mācījāmies Kara inženieru akadēmijā — viņš inženieros, es —
astronomijas un ģeodēzijas fakultātē, bet topogrāfiskās kartes bija
jāzina visiem virsniekiem. Un Osvalds tās pārvaldīja teicami, kā īsts
virsnieks!
Osvalds ļoti mīlēja savu dzimto pusi, zilo ezeru zemi Latgali, uz
kurieni katru gadu devās svinēt vasaras saulgriežus un Jāņus. Šogad
tas izpaliks. 2016. gada 16. martā, Latviešu leģionāru dienā, tuvi-
nieki, draugi, NAA, LVA un LSA pārstāvji pulkvežleitnantu Osvaldu
Arnicānu ar militāru godu guldīja zemes klēpī Katlakalna kapos
Rīgā.
Osvalda Arnicāna apbalvojumus: 1991. gada Barikāžu dalīb-
nieka piemiņas zīmi, Latvijas Republikas aizsardzības ministra At-
zinības goda zīmi, goda zīmi «Sekmējot Latvijas dalību
NATO»
,
NBS komandiera apbalvojumus — 2. pak. goda zīmi «Par nopel-
niem», NAA Atzinības zīmi, NAA piemiņas zīmi «NAA 10 gadi»,
LVA jubilejas medaļu «LVA 90/1922—2012» — glabās tuvinieki.
Lai tev, Osvald, vieglas dzimtās zemes, Latvijas, smiltis! Paturēsim
Tevi gaišā piemiņā.
LVA biedrs, atv. pulkvežleitnants
Gunārs Goba
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook