Militārais žurnāls "Tēvijas Sargs", 2017. gada oktobris.

25 TĒVIJAS SARGS, NR.10, OKTOBRIS, 2017 SPORTS Septembrī aizsardzības nozares komanda piecu dalībnieku sastāvā no Aizsardzības ministrijas, Militārās policijas, Zemes- sardzes, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes un Jaunsardzes un informācijas centra Otavā pārstāvēja Latviju ik- gadējā Kanādas armijas skrējienā. Spītējot 30 grādu karstumam (pēc sajutām 36º C), Militārās policijas pārstāvis kapteinis Māris Ābele ar rezultātu 01.17:19 no 6781 skrējiena dalībnieka izcīnīja augsto 9. vietu, bet savā vecuma grupā no 481 dalībnieka — 4. vietu. Zemessardzes pārstāvis Il- mārs Kelmers savā vecuma grupā ierindojās 17. vietā no 379 da- lībniekiem, bet Aizsardzības ministrijas pārstāve kapteine Sandra Brāle — 15. vietā no 451 dalībnieces. Sauszemes spēku Mehani- zētās kājnieku brigādes pārstāvis Kristaps Kanna savā vecuma grupā no 320 skrējējiem ieguva 26. vietu, savukārt Jaunsardzes un informācijas centra pārstāvis Gatis Ģirts Beļskis — 28. vietu no 86 skrējējiem savā vecuma grupā. Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums pauž gandarī- jumu par Kanādas un Latvijas ciešo sadarbību aizsardzības no- zarē: «Sadarbība pieaug ik dienu un padziļinās. Un man — gan kā Latvijas vēstniekam, gan personīgi kā latvietim — par to ir liels gandarījums, jo abām valstīm un tautām ir vienota vērtību sistēma, tāpat līdzīga izpratne par to, kas ir labi un kas ir nepie- ņemami. It īpaši to var attiecināt uz tādām lietām kā savas zemes, savas tautas un bieži vien arī savas cieņas aizsardzība pret svešu zemju tīkotājiem, negausību, mantkāri un iedomātu pārākumu par citiem.» «Man personīgi Latvijas karavīri asociējas ar latviešu strēlnie- kiem — ar viņu varonību un redzējumu, grūtā brīdī kļūstot par nepārvaramu šķērsli naidniekiem,» atzīst K. Eihenbaums. «Latvijas komandas dalība Kanādas armijas skrējienā plecu pie pleca ar šīs valsts karavīriem ir iespēja vismaz simboliski pa- teikties Kanādas karavīriem un viņu tuviniekiem par dienestu Latvijā, NATO kaujas grupā un par viņu ieguldījumu Latvijas drošībā,» uzsver Latvijas aizsardzības atašejs Kanādā pulkvežleit- nants Agris Ozoliņš. «Latvijas karavīru, zemessarga un jaunsarga dalība skrējienā ir uzskatāms apliecinājums ciešai sadarbībai ne tikai profesionālajā jomā, bet arī kopīgām vērtībām, tradīcijām un interesēm.» Aizsardzības nozares komanda vizītes laikā Otavā apmeklēja arī Latvijas vēstniecību, Kanādas parlamentu, Kanādas Kara mu- zeju un Latviešu saviesīgo namu, kā arī reprezentēja Latviju citos saviesīgajos pasākumos. Kanādas armijas skrējiens ir ikgadējs sporta pasākums, kurš šogad norisinājās jau 10. reizi. Sagatavojusi kapteine Sandra Brāle , AM Preses nodaļa. Foto — no autores personiska arhīva. K anādas armijas skrējienā L atviju pārstāv aizsardzības nozares komanda Kopā ar Kanādas aizsardzības ministru Hardžitu Sadžanu pirms starta. Pēc skrējiena Latviešu saviesīgajā namā. WWW.SARGS.LV 5. oktobrī Ādažos aptuveni 800 karavīru no Latvijas Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, ASV spēkiem Eiropā un Kanādas vadītās kaujas grupas Latvijā vienojās kopīgā skrējienā, lai paaugstinātu fiziskās sagatavotības līmeni un veicinātu karavīru saliedētību. Karavīru vienotības skrējienu organizēja ASV spēku Eiropā karavīri, kas atrodas Latvijā operācijas «Atlantic Resolve» ietvaros. «Atlantic Resolve» apliecina ASV ieguldījumu kolektīvajā drošībā pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas. 173. aviācijas brigādes karavīri bija pir­ mie, kas 2014. gada aprīlī ieradās Baltijas valstīs un Polijā atbilstoši operāci­ jas «Atlantic Resolve» mērķiem. Foto—Ēriks Kukutis.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQxNTYw